Kontakt

Zgłoszenia: zgloszenia@beskidzkaplaza.pl
Wolontariat: wolontariat@beskidzkaplaza.pl
Media: media@beskidzkaplaza.pl

Organizator:

Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”
ul. Górna 9a
43-400 Cieszyn
e-mail: biuro@animaproactiv.pl
Tel.: +48 500-099-423
NIP: 548-258-25-80
REGON: 241113855
KRS: 0000317507

Webmaster: TomRak

Theme: Anders Norén